Mobilfunktioner

Lägg fakturahanteringen på entreprenad

Som företagare finns det många saker som du behöver fokusera på. För att företaget ska gå runt måste du få in fakturorna och allt ekonomiskt måste rulla på. Ett sätt att skapa mindre stress och mer effektivt få in dina fakturor är genom att anlita en extern part som sköter fakturahanteringen åt dig.

Fakturahanteringen

Varje månad behöver ditt företag få in alla fakturor i rätt tid så att du kan betala företagets alla räkningar. Det är oerhört väsentligt att det fungerar utan uppskov eller att du ska behöva jaga kunder för att de ska betala. Det skapar så oerhört mycket stress och gör det svårt för dig att planera. Du trodde att alla pengarna skulle ha kommit in till ett visst datum, men så visade det sig att flera stora fakturor inte har kommit in. Som företagare är det väldigt klokt att anlita Intrum för att hantera fakturor, påminnelser, inkasso, krav och delgivning.

Fokusera på kärnverksamheten

Du driver ett appföretag. Då det ständigt kommer ut nya appar behöver du fokusera på din kärnverksamhet, på det som är din spetskompetens. Inte på kunder som inte betalar sina räkningar. Det är ju genom att fokusera på kärnverksamheten som ditt företag kan utvecklas och ni kan ta större marknadsandelar. Utvecklingen inom teknologin är oerhört snabb och samhällsomdanande, vilket gör att du behöver använda tiden för att hålla jämna steg med utvecklingen och dina konkurrenter. Då är det skönt om ett externt företag sköter all fakturering, påminnelser, betalningsplaner, inkasso och delgivning. Delgivning för både betalningsföreläggande och uppsägningar. Om du har en lägenhet eller lokal där du behöver säga upp kontraktet, är det väldigt smidigt att bara överlåta allt åt en tredje part, istället för att du måste använda mobilen för att fixa det. Ni behöver inte oroa er för att ni har hanterat svåra ärenden på ett juridiskt inadekvat sätt, utan indrivningsföretaget ansvarar för att allt har gått rätt till.

bard