Mobilfunktioner

Mobilteknikens fenomen

Många av oss har minnen från svunna tider då mobilen hade en enda funktion; att ringa samtal. Det var dock länge sedan den funktionen stod som ensam funktion när mobiltillverkarna utvecklade nya produkter. Mobilindustrin utvecklas i rask takt och på senare år är den smarta tekniken grundläggande för mobilanvändandet.

Idag är mobilanvändandet utbrett och nya fenomen inom smart mobilteknik presenteras med täta mellanrum. Tar det någon gång stopp eller är mobiltekniken i sig ett fenomen under ständig utveckling?

Från samtal till crm

Mobiltelefonen är idag ett av de främsta redskapen på arbetsplatser och fungerar som en slags synkroniserande enhet. Via mobilen kan medarbetare ta emot samtal, mejla, ladda upp och dela dokument med kollegor eller kunder. Digitala affärsprogram så som smarta crm system kan enkelt användas med smarta mobiler där medarbetare har en optimal kundöversikt samlad på ett och samma ställe.

De tidiga mobiltelefonerna hade dock egentligen bara en egenskap, vilken var att vara just mobila, det vill säga fullt möjliga att använda från önskad plats. Mobilnätet var inte lika utbrett och välfungerande idag, men med en mobiltelefon ökade chansen att vara kommunicerbar på resande fot. Den tiden var dock tämligen snabbt förbi när SMS-fenomenet kom och blev den nya hypen inom mobiltelefonin. Att sända små korta meddelanden blev ett trendigt och smidigt fenomen som håller sig än idag, även om kontexten förändrats. Idag är våra mobiler mer än en telefon; det är en av våra viktigaste ägodelar. Den är helt enkelt en del av vår vardag och en central plats för kommunikation med nära och kära, men även arbetsmässigt.

Det finns med andra ord inte längre något som hindrar mobilens användning oavsett om det är i vardagslivet eller på arbetsplatsen. Utvecklingen spinner vidare och det som ännu inte har blivit presenterat av mobiltillverkarna är i själva verket inte det senaste. Det vi med säkerhet kan förvänta oss är en mer hållbar utveckling då avfallsvolymen länge varit alarmerande.

bard