• Mobilfunktioner

    Mobilteknikens fenomen

    Många av oss har minnen från svunna tider då mobilen hade en enda funktion; att ringa samtal. Det var dock länge sedan den funktionen stod som ensam funktion när mobiltillverkarna utvecklade nya produkter. Mobilindustrin utvecklas i rask takt och på…

bard