• Mobilfunktioner

    Viktig teknologi i mobiltelefonen

    Mobiltelefoner har blivit allt viktigare de senaste åren, mycket på grund av att både privata och offentliga aktörer använder sig av de olika funktionerna. Numera går det exempelvis att betala på affären med mobiltelefonen, samt föra över pengar till utländska…

bard