• Populära mobiltillverkare

    Sony

    Sony är ett företag som tidigare gick under namnet Sony Ericsson. Det var två separata företag som valde att slå ihop sig och börja samarbeta. Men år

bard