• Blandat om mobiltelefoner

    Seniormobiler

    När du blir äldre kommer vissa av dina sinnen att försvagas, framför allt synen. Det kan göra det svårare för dig att läsa mindre texter och förstå di

bard